Radonmätning hus

Radon i hus kan vara potentiellt farligt för hälsan och därför är det viktigt att regelbundet göra radonmätning. Men hur går det till, vad kostar det och vad ska man göra om man upptäcker höga radonhalter? Här reder vi ut alla frågetecken. 

För att fastställa om en bostad har för höga radonhalter krävs en radonmätning. Syftet med detta är att undersöka om radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 Bq/m3. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter kan öka risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För att få ett tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen någon gång från oktober till april. Mätperioden ska vara minst två månader. 

Gränsvärde för radon

I bostäder och allmänna lokaler är det fastställda gränsvärdet för radon 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Källor till radon i hus

Radon i hus kan komma från tre huvudsakliga källor:

 • Från marken: Den vanligaste orsaken till radon i hus. Gasen tränger in genom jordluft genom otätheter i grundkonstruktionen.
 • Från byggmaterial: Specifikt från blåbetong. Blåbetong användes mellan 1929 och 1975. Materialet innehåller radium och kan generera radon när det sönderfaller.
 • Från hushållsvattnet: Kan bli problem om man har egenborrad brunn.

Då bör en radonmätning utföras

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö rekommenderas radonmätning:

 • Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
 • Efter renovering eller ombyggnation som kan påverka radonhalten.
 • Vid köp eller försäljning av bostad.
 • Vid byte av ventilations- eller värmesystem.
 • Om misstanke om radon i hemmet föreligger.

Så genomför du en radonmätning:

 • Beställ radonmätare.
 • Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar.
 • Skicka tillbaka dosorna vid mätperiodens slut.
 • Få en mätrapport inom cirka en vecka för resultatet av mätningen.

Kostnad för radonmätning

Radonmätning i villa kostar 280 kronor per dosa inklusive moms. Korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du utföra en långtidsmätning själv och erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning redan idag!

Åtgärder radon i hus

Om mätresultatet visar att radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt med åtgärder. Dessa åtgärder kan innefatta att förbättra ventilationen, täta och isolera utrymmen. Vid radon i hushållsvattnet kan luftning eller användning av kolfilter vara effektiva.