Radonmätning med radonmätare

Det är inte svårt att göra en radonmätning med radonmätare själv. Här förklarar vi i några enkla steg hur du gör.

Radonmätningen ska göras under normala boendeförhållanden och ska pågå i minst två månader (en långtidsmätning) under eldningssäsongen, någon gång mellan 1 oktober och 30 april. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Så här gör du:

Radonmätning med radonmätare

Steg 1: Beräkna antalet radonmätare du behöver

  1. Minst två bostadsrum ska mätas i varje bostad. Till exempel ett sovrum och vardagsrummet. 
  2. Minst ett bostadsrum på varje beboeligt våningsplan ska mätas.
  3. Välj helst rum där ni vistas mycket.

Steg 2: Få hem och placera ut radonmätarna

När du har beställt ett mätpaket kommer du att få dina spårfilmsdosor (radonmätare) inom ett par dagar, tillsammans med tydliga instruktioner och ett returkuvert.

  1. Placera dosorna enligt anvisningarna på varje våningsplan med boendeutrymmen.
  2. Fyll i alla uppgifter med startdatum i det elektroniska mätprotokollet.

Steg 3: Skicka tillbaka radonmätarna för analys

När mätperioden är slut:

  1. Fyll i det elektroniska mätprotokollet.
  2. Skicka tillbaka protokollet och dosorna till mätlaboratoriet.

Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften. Vid förhöjda radonhalter (över 200 Bq/m³ kan du kontakta oss för kostnadsfri rådgivning, det ingår i priset. Om resultatet är under gränsvärdet behöver du inte vidta några åtgärder.

Långvarig exponering för höga radonhalter i ditt hem kan öka risken för lungcancer avsevärt. Faktum är att radon i inomhusluft orsakar ca 400-500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns ca 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter över referensnivån på 200 Bq/m3.