EcoQube radonmätare

EcoQube radonmätare är en ny, digital radonmätare som ger dig snabba, exakta och pålitliga resultat på bara 10 minuter. Den är enkel att använda och ansluts smidigt till ditt Wi-Fi, så att du kan övervaka radonhalten i realtid via en app.

Varför välja EcoQube?

  • Snabb: Få det första mätresultatet inom 10 minuter och en fullständig analys inom 60 minuter.
  • Exakt: EcoQube använder patenterad teknik för att ge dig pålitliga resultat.
  • Enkel att använda: Anslut EcoQube till ditt Wi-Fi och använd appen för att övervaka radonhalten i realtid.
  • Kompakt: EcoQube är lika stor som en handflata och tar minimalt med plats.
  • Prisvärd: EcoQube är en prisvärd investering i din hälsa och ditt hem.

EcoQube har vunnit priser för sin innovativa design och effektiva prestanda:

  • TIME Magazine: Listad bland de bästa uppfinningarna 2021
  • CES 2021 Innovation Awards Honoree


Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsakas av lungcancer. EcoQube radonmätare hjälper dig att upptäcka och åtgärda eventuella radonproblem i ditt hem.

Långvarig exponering för höga radonnivåer kan öka risken för lungcancer. I Sverige orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år. Det enda sättet att veta säkert om du har radon i ditt hem är att göra en radonmätning

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om du har radonhalter över 200 Bq/m3 i ditt hem, bör du vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Var kommer radonet i våra bostäder ifrån?

Radon finns naturligt i marken och kan tränga in i våra hem på olika sätt:

  • Markradon: Den vanligaste källan till radon i bostäder. Radon i marken sugs in i huset genom otätheter i grunden, till exempel springor, sprickor och rörgenomgångar.
  • Byggmaterial: Vissa byggmaterial, som blåbetong som användes mellan 1929 och 1975, innehåller radium som sönderfaller till radon. Blåbetong användes flitigt i miljonprogrammet och i både en- och flerfamiljshus. Idag beräknas ca 325 000 bostäder i Sverige innehålla blåbetong.
  • Hushållsvatten: Radon kan i vissa fall finnas i dricksvatten och avges i luften när vattnet används, till exempel vid duschning eller diskning.